Veřejné dražby

Veřejná dražba se osvědčila jako transparentní způsob zpeněžení majetku, který přináší objektivní obraz o reálné tržní ceně předmětu dražby. Provádíme dražby elektronické i klasické kamenné.

Obraťte se na nás!!!

Zajistíme pro Vás veřejnou dražbu nemovitosti

Příprava a následná realizace veřejné dobrovolné dražby probíhá v následujících krocích:

uzavření Smlouvy o provedení dražby

prověrka předmětu dražby

prověření právních a majetkových vztahů a závazků

zpracování ocenění předmětu dražby (nejčastěji soudním znalcem)

zpracování Dražební vyhlášky

výběr inzertních periodik

zpracování cílové databáze subjektů, kterým bude rozeslána informace o veřejné dražbě

rozeslání dražební vyhlášky osobám dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb.

zadání inzerce a rozeslání informací vybraným subjektům

provedení veřejné dražby

zpracování Protokolu o provedené dražbě

úhrada ceny dosažené vydražením

zpracování Potvrzení o nabytí vlastnictví vydražiteli

předání předmětu dražby vydražiteli včetně podpisu Protokolu o předání předmětu dražby

předání výtěžku dražby

uzavření Smlouvy o provedení dražby

předání předmětu dražby vydražiteli včetně podpisu Protokolu o předání předmětu dražby

zpracování Potvrzení o nabytí vlastnictví vydražiteli

úhrada ceny dosažené vydražením

zpracování Protokolu o provedené dražbě

provedení veřejné dražby

zadání inzerce a rozeslání informací vybraným subjektům

rozeslání dražební vyhlášky osobám dle § 20 zákona č. 26/2000 Sb.

zpracování cílové databáze subjektů, kterým bude rozeslána informace o veřejné dražbě

výběr inzertních periodik

zpracování Dražební vyhlášky

zpracování ocenění předmětu dražby (nejčastěji soudním znalcem)

prověření právních a majetkových vztahů a závazků

prověrka předmětu dražby

předání výtěžku dražby

Real Energo s.r.o.

Věřím, že společně zvládneme někdy se zdající složitý a chaotický postup nákupu či prodeje v klidu a bez časového stresu nad hrnkem vonící kávy ………………

mob.: 774 088 226
e-mail: veronika@real-energo.cz

IČ: 04626702   I   DIČ: CZ 04626702
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 253476